7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας

7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας

Το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας θα λάβει χώρα στην Πανεπιστημιούπολη 2 (Αρχαίου Ελαιώνα)  του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2020. Για σχετικές πληροφορίες (και προσεχώς πρόγραμμα ομιλιών) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://bsa7.uniwa.gr/.
 
Από την οργανωτική επιτροπή,

Γιώργος Φακορέλλης & Γιώργος Μαστροθεόδωρος”