Ερωτηματολόγιο σχετικό με την άδεια άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου

Ερωτηματολόγιο σχετικό με την άδεια άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου

Παρακάτω θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στην άδεια μελέτης, ανάληψης, επίβλεψης έργου και λειτουργίας εργαστηρίου για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του αρ. 9, παρ. 6 του ν. 2557/97 όπως αντικαταστάθηκε από την υποπαρ. Ε7, περ. 2 του ν. 4152/2013. Απευθύνεται κυρίως σε Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και φοιτητές Συντήρησης αλλά και σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Η έρευνα αυτή γίνεται στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας με θέμα: «Η ρύθμιση του επαγγέλματος του Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ως δημόσια πολιτική για την μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο μεταπτυχιακό “Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Επισυνάπτεται τα ΦΕΚ των δύο νόμων, ώστε να είναι διαθέσιμα σε όποιον τα χρειάζεται. 
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα συμβάλλουν στην αποτίμηση της εφαρμογής του νόμου και ενδεχομένως σε προτάσεις για τη βελτίωσή του. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη και χρειαστούν για τη συμπλήρωση του 5 έως 15 λεπτά.
Για τη συμπλήρωση πατείστε εδώ: https://forms.gle/xsJzXv2Aw8p5dLpt8
Ν 2557 1997