Ανακοίνωση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανακήρυξη Υποψήφιου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακοίνωση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανακήρυξη Υποψήφιου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού

Ανακοίνωση Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανακήρυξη Υποψήφιου Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.