Αναβολή παράδοσης μαθήματος “Ιστορία της Τεχνολογίας”, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Αναβολή παράδοσης μαθήματος “Ιστορία της Τεχνολογίας”, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

H σημερινή παράδοση του μαθήματος “Ιστορία της Τεχνολογίας” (18:00-20:00) αναβάλλεται εκτάκτως.

Θα πραγματοποιηθεί άμεσα αναπλήρωση κατόπιν ενημέρωσης και συνεννόησης με τους φοιτητές μέσω του eclass.

η διδάσκουσα,

δρ. Ελένη Κανετάκη