Απ’ το ρυζόχαρτο στο φως: Παλιές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες χαρτογράφησης και ταυτοποίησης των φθορών στα μνημεία”

Απ’ το ρυζόχαρτο στο φως: Παλιές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες χαρτογράφησης και ταυτοποίησης των φθορών στα μνημεία”

Η δράση του έργου CALLOS με θέμα  “Απ’ το ρυζόχαρτο στο φως: Παλιές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες χαρτογράφησης και ταυτοποίησης των φθορών στα μνημεία” .

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομίας 2022  την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στον ναό του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά Αθήνα και απευθύνεται σε φοιτητές/-ήτριες και επαγγελματίες από το χώρο της συντήρησης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.Φορέας δράσης της εκδήλωσης είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και συνεργαζόμενοι φορείς οι Raymetrics A.E. και ΙΗΔΛ – ΙΤΕ.
 
Σύμφωνα με την περιγραφή της δράσης όπως αυτή παρουσίαζεται στο δελτιο συμμετοχής: Η τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης των μνημείων με απλές και ενόργανες μεθόδους είναι αναπόσπαστο μέρος των εργασιών συντήρησης που θα ακολουθήσουν και θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του Έργου CALLOS “Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης των Μνημείων της Αθήνας με τεχνολογίες Λέιζερ και LIDAR”, οι συντηρήτριες/τές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών παρουσιάζουν στο εσωτερικό του Ναού του Ηφαίστου στην Αρχαία Αγορά παλιές και σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης των φθορών από μνημεία που συντηρούνται από την Υπηρεσία. Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Raymetrics Α.Ε. επιδεικνύουν για πρώτη φορά την καινοτόμο διάταξη LIF-LIDAR που σχεδιάζεται ειδικά για το CALLOS με στόχο την εξ αποστάσεως χαρτογράφηση των αρχαίων επιφανειών με βιολογικές επικαθίσεις. Μαζί τους, ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ συζητούν και παρουσιάζουν το φορητό σύστημα φασματοσκοπικής ανάλυσης LIBS/LED-IF/DR που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου και θα συμβάλλει στην ταυτοποίηση των επιφανειακών στρωμάτων των μνημείων. 
 
Αίτηση συμμετοχής: