Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων NEA!

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων NEA!

Διευκρινίζεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ότι το σύστημα αξιολόγησης των μαθημάτων και διδασκόντων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι θα παραμείνει με ανοιχτή πρόσβαση εκτάκτως για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος μέχρι και την 22α Φεβρουαρίου 2021. Η νέα παράταση δίνεται εξ αιτίας των δυσλειτουργιών που προέκυψαν εξ αιτίας των πρόσφατων δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση των μαθημάτων να προβούν στην συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται με την εισαγωγή στην πλατφόρμα Αξιολόγησης Μαθημάτων & Διδασκόντων της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος https://app.modip.uniwa.gr, με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Στη συνέχεια θα επιλέξουν το μάθημα που θα αξιολογηθεί, θα συμπληρώσουν το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που θα τους εμφανιστεί και θα το υποβάλουν την ίδια ώρα ηλεκτρονικά. 

Επισημαίνουμε ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και απαιτεί μόνο λίγα λεπτά, 

Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή σας στο σημαντικό έργο της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου που αποτελεί βασικό πυλώνα της Ακαδημαϊκής λειτουργίας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος 

Κωνσταντίνος Χούλης 

Καθηγητής