Δείτε σε ποια μαθήματα καταργούνται οι αλυσίδες

Δείτε σε ποια μαθήματα καταργούνται οι αλυσίδες

Κατάργηση αλυσίδων για τα παρακάτω μαθήματα:

Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών Ε΄ εξάμηνο, Συντήρηση Υφάσματος Ζ΄ εξάμηνο, Συντήρηση Οργανικών Υλικών Ζ΄ εξάμηνο, Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων Ζ΄ εξάμηνο, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων Γ΄ εξάμηνο, Συντήρηση Βιβλιακών και Αρχειακών Συλλογών Ε΄ εξάμηνο , Συντήρηση Φορητών Εικόνων Ζ΄ εξάμηνο, Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα Ζ΄, Συντήρησή Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί Ζ΄ εξάμηνο,  Πλαστική Α εξαμήνου, Χρωματική κα Μορφολογική Αποκατάσταση  Ε΄ εξάμηνο.