Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Δηλώσεις και διανομή συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Όσοι φοιτητές προβαίνουν σε δήλωση μαθημάτωνΧειμερινού Εξαμήνου 2022-2023, διαδικασία η οποία διαρκείέως το αργότερο τη ΔΕΥΤΕΡΑ 31.10.2022μπορούν να προχωρούν και σε δήλωση συγγραμμάτων, έως το αργότερο την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.12.2022. 
 
 
 Επισημαίνεται ότι:
  1. οι φοιτητές που έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτωνστο τμήμα, δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα ΜΟΝΟ για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
  2. οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ΔΕΝ δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
  3. Η διανομή συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.