Εγγραφή φοιτητών σε ομάδες του εργαστηρίου της Επιστήμης των Ανόργανων Υλικών (χειμερινό εξάμηνο 2021-22)

Εγγραφή φοιτητών σε ομάδες του εργαστηρίου της Επιστήμης των Ανόργανων Υλικών (χειμερινό εξάμηνο 2021-22)

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος “Επιστήμη των Ανόργανων Υλικών” να προσέλθουν την Τρίτη 12/10 και ώρα 15:00-16:00 στο εργαστήριο ΠΕΤΥΛ (Κ10.041) για να δηλώσουν αυτοπροσώπως την ομάδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Κατα το τρέχον εξάμηνο θα δημιουργηθούν 4 ομάδες, τις Τρίτες 15:00-17:00 και 17:00-19:00 και τις Τετάρτες 8:00-10:00 και 10:00-12:00. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις και οι ομάδες θα πρέπει να έχουν παραπλήσιο αριθμό φοιτητών. Όσοι από τους εγεγραμμένους φοιτητές αντί να προσέλθουν κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα έρθουν κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα μπορέσουν να ενταχθούν ενδεχομένως μόνο σε ομάδα που θα υπάρχει κενό και όχι σε εκείνη που επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των επιτρεπόμενων απουσιών είναι δύο.

Οι διδάσκοντες

Γιώργος Φακορέλλης και Βασιλική Αργυροπούλου