Εγγραφή στο eclass

Εγγραφή στο eclass

Παρακαλούνται όλες οι φοιτήτριες και όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στο eclass των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν ώστε να ενημερωθούν για ανακοινώσεις που αφορούν στην έναρξη του εξαμήνου.