Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης

Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης

Το μάθημα μεταφέρεται από την Τετάρτη και θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη 4:00 – 7:00.