Αναβολή της εξεταστικής της 21ης Σεπτεμβρίου

Αναβολή της εξεταστικής της 21ης Σεπτεμβρίου

Λόγω της απεργίας των ΜΜΜ στις 21/09/2022 το πρόγραμμα της εξεταστικής δε θα πραγματοποιηθεί.

Το πρόγραμμα θα μεταφερθεί ως έχει (δηλαδή ώρες εξέτασης και αίθουσες),  για όλα τα εξάμηνα, την Πέμπτη 22/09/2022 με εξαίρεση το μάθημα του Ζ’ εξαμήνου “Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί” του οποίου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2022 στις 11:00 αντί για τις 09:00