Ενδιαφέρουσες διαδικτυακές διαλέξεις Τρίτης 23/03/21 και Πέμπτης 25/03/21 κατόπιν εγγραφής σε σχετικό σύνδεσμο

Ενδιαφέρουσες διαδικτυακές διαλέξεις Τρίτης 23/03/21 και Πέμπτης 25/03/21 κατόπιν εγγραφής σε σχετικό σύνδεσμο

Ενημέρωση για 2 διαδικτυακές εκδηλώσεις που όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να παρακολουθήσετε κατόπιν online εγγραφής:

  1. Τρίτη 23/03/2021,  19.00-20.00 ώρα Ελλάδος, οργ. ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/5416139846261/WN_L6N0EwoQSRO83E8Ep3xLww

Neourgia: The Restoration of Icons in the Premodern World“, by prof. Ivan Drpic.

Tuesday, March 23, 2021, 1:00 PM EDT (U.S.) / 7:00 PM EET (Greece)

Presented by the Gennadius Library: Webinar in the “Byzantine Dialogues from the Gennadius Library” series. 

About the Webinar

As paint peels off, pigments discolor, varnishes darken, and wood warps, cracks, and rots, pictures grow old. Careful to draw a distinction between the sacred image as a material object and the likeness it bears, Byzantine iconophile authors argued that, once an icon has decayed—and hence, its formal resemblance to the prototype, the person depicted, has been lost—it is nothing but an inconsequential lump of matter that can be destroyed. In practice, however, old and damaged icons were treated with care. Some were ceremonially buried or set afloat in a river or sea; others underwent various forms of maintenance, including partial or complete repainting, or transfer onto a new support. What do these acts of refurbishment and “rejuvenation” tell us about the icon’s ontology? What do they reveal about the relationship between visual representation, matter, and time? Bringing together material and textual evidence, this lecture seeks to uncover the broader implications of how Byzantines and other premodern Orthodox Christians responded to and dealt with the aging of icons.

Ivan Drpić is Associate Professor of History of Art at the University of Pennsylvania. He specializes in the art, architecture, and material culture of Byzantium and its Slavic neighbors in Southeastern Europe, with emphasis on the period from the eleventh through the fifteenth centuries. His areas of research and teaching interest include the interface between the visual and the verbal, medieval aesthetics and theories of the image, the agency of art objects, the history of subjectivity, and the cultural interactions between Byzantium and the Slavic world. Drpić is the author of the award-winning Epigram, Art, and Devotion in Later Byzantium (Cambridge University Press, 2016). He has been the recipient of fellowships and grants from the Alexander von Humboldt Foundation, the American Council of Learned Societies, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, the National Endowment for the Humanities, and the Center for Advanced Study in the Visual Arts of the National Gallery of Art in Washington, D.C.

 

2. Πέμπτη 25/03/2021, ώρα 14.00-15.00 GMT, άρα 16:00-17:00 ώρα Ελλάδος. Οργ. Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) 

SSHOC Workshop: Digitising Museum Objects Using Basic Photogrammetry“, by Kira Zumkley and Adam Gibson.

link: https://www.sshopencloud.eu/events/sshoc-workshop-digitising-museum-objects-using-basic-photogrammetry.

Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) is a project funded by the EU framework programme Horizon 2020 and unites 20 partner organisations and their 27 associates in developing the social sciences and humanities area of the European Open Science Cloud (EOSC). (https://sshopencloud.eu/about-sshoc)

This workshop takes place online as part of the Sustainable Heritage Bidecennial Conference and will introduce participants to the field of imaging applications in the study and management of heritage. The focus will be placed on developing skills for the use of photogrammetry in heritage – specifically through studying the process of creating a 3D model of a museum object from start to finish using basic photogrammetry equipment.

Workshop participants will gain insight into the photogrammetric process, understand what is achievable with basic equipment, and become more aware of the requirements of 3D digitisation of museum objects and how these might differ from everyday objects.

Presenters

Kira Zumkley has been working in the heritage sector for over 10 years both as an archaeologist, photographer, and researcher. She is the Chair of the Association for Historical and Fine Art Photography and Honorary Lecturer at the Centre for Digital Humanities at University College London. In addition, she is currently working as a researcher on a joint project between the Victoria and Albert Museum, University of Brighton and University College London. Prior to moving into academia, Kira worked as the photography manager at the Science Museum Group and carried out her own creative photography practices focusing on the contrasting experiences of urban and natural spaces.

 Adam Gibson is Professor of Heritage Science at the UCL Institute for Sustainable Heritage. His group applies imaging techniques to aspects of heritage, predominantly multispectral and hyperspectral imaging. His work has looked, among other things, at painting analysis and feature recovery in historical documents.

Register