Εξεταση Εργαστηρίων – Εξεταστική περίοδος Ιουλίου 2023-2024