Για όσους φοιτητές δεν κατάφεραν να συνδεθούν

Για όσους φοιτητές δεν κατάφεραν να συνδεθούν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΕΠΕΙΓΟΝ SOS 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν εξέταση τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές για να εξεταστούν, λόγω προβλημάτων με το διαδίκτυο, να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου στο akarab@uniwa.gr, με τα πλήρη στοιχεία μαθήματος-καθηγητή-ημέρας εξέτασης, για να διευθετηθεί το πρόβλημα.