Νέος Πίνακας Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023