Ορισμός Διαχειριστή Εκλογικής Διαδικασίας Μέσω Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας