Πράξη «ΠΡΟΣΒΑΣΗ»-Πρόσκληση-1η Ημερίδα Ενημέρωσης προσωπικού ΠΑΔΑ