Πρόγραμμα διεξαγωγής εργαστηριακών τμημάτων Ιούλιος-Αύγουστος 2021