[Ενημέρωση 11/03] – Πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου

[Ενημέρωση 11/03] – Πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου

Ενημερωμένο [11/03] Πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου

Σύσταση προς τους/ις φοιτητές/τριες των επιμέρους εξαμήνων να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στο eclass των υφιστάμενων μαθημάτων και ιδιαιτέρως στα αντίστοιχα επιμέρους τμήματα, όπου αυτά υπάρχουν.