Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας

Ανακοίνωση και προκήρυξη για το πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Βρετανικής Συνεργασίας, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΚΥ, για σπουδές στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Ανακοίνωση υποτροφιών ελληνοβρετανικής συνεργασίας 2022-2023

Επιστολή Ενημέρωσης_Ελληνοβρετανική Συνεργασία-2022-2023

Πρόσκληση-2022-2023-ΨΛΞΥ46ΜΤΛΗ-ΩΜ0