Προγραμματισμός δια ζώσης μαθημάτων “Συντήρησης Σύγχρονων Εικαστικών Έργων”

Προγραμματισμός δια ζώσης μαθημάτων “Συντήρησης Σύγχρονων Εικαστικών Έργων”

Το πρόγραμμα του μαθήματος «Συντήρηση Σύγχρονων Εικαστικών Έργων» λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της Πέμπτης 10/6 και του συμπληρωματικού μαθήματος με τον κ. Σαμπατάκο την Παρασκευή 11/6 διαμορφώνεται ως εξής: 

1ο μάθημα:  Δευτέρα 14/6, α’ τμήμα στις 10.00 πμ.-13.00 και β’ τμήμα 13.30-16.30 και 

2ο μάθημα: Τρίτη 15/6, α’ τμήμα στις 10.00 πμ.-13.00 και β’ τμήμα 15.00-18.00  

Παρακαλούμε να δηλώσετε στις Ομάδες Χρηστών του e-class αν προτιμάτε το  

α’ τμήμα τη Δευτέρα 14/6 και Τρίτη 15/6 στις 10.00 πμ.-13.00 ή το  

β’ τμήμα τη Δευτέρα 14/6 και Τρίτη 15/6, 13.30-16.30. 

 

Επίσης, όσες και όσοι παρακολουθήσουν το μάθημα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου covid-19.