Σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διεξάγονται εντός των χώρων των ΑΕΙ,

Σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις που διεξάγονται εντός των χώρων των ΑΕΙ,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4406/24-9-2021, άρθρο 11, που αφορά στη «Διεξαγωγή Εξετάσεων»:

Η συμμετοχή με φυσική παρουσία, σε εξετάσεις που διεξάγονται εντός των χώρων των ΑΕΙ, πραγματοποιείται μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου  (rapid test) που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48)  ώρες πριν από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης, και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

Η χρήση προστατευτικής -μη ιατρικής- μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή.