Βεβαιώσεις κίνησης

Βεβαιώσεις κίνησης

Σας ενημερώνουμε ότι  λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν οι φοιτητές που απαιτείται να μετακινηθούν προς το Πανεπιστήμιο είναι:

  • Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία
  • Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές

για να εκτελέσουν ερευνητική εργασία θα δύνανται να συμπληρώνουν, το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ το οποίο θα αποστέλλεται στη Γραμματεία (cons@uniwa.gr) και θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον διοικητικό προϊστάμενο της.

Κατεβάστε το υπόδειγμα εδώ