Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

ΣΧΟΛΗ  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΩΝ ΤΈΧΝΗΣ (Σ.Α.Ε.Τ)

  ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ  2021-2022.

                                 

1.                                      ΓΕΝΙΚH  ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δομή του ατόμου. Ισότοπα και ισοβαρή στοιχεία. Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων: στοιβάδες, υποστοιβάδες ηλεκτρονίων. Περιοδικός Πίνακας και περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων

Χημικοί δεσμοί: ιοντικός, ομοιοπολικός και μεταλλικός δεσμός. Γεωμετρία μορίων και πολικότητα αυτών. Διαμοριακές δυνάμεις: δυνάμεις van der Waals, δεσμός υδρογόνου

Διαλύματα και εκφράσεις συγκέντρωσης. Ηλεκτρολύτες. Οξέα, βάσεις άλατα. Διάσταση οξέων και βάσεων σε υδατικό περιβάλλον. Ισχυρά και ασθενή οξέα και βάσεις

Χημική ισορροπία. Εκφράσεις της χημικής ισορροπίας σε ομοιογενή και ετερογενή συστήματα. Σταθερά διάστασης και βαθμός διάστασης. Υπολογισμός του pH υδατικών διαλυμάτων. Υδρόλυση αλάτων. Ρυθμιστικά διαλύματα. Διαλυτότητα και σταθερά γινομένου διαλυτότητας των αλάτων.

Σύμπλοκα άλατα. Σταθερά σχηματισμού συμπλόκων.

Αριθμός οξείδωσης. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Ηλεκτρόλυση. Πρότυπα δυναμικά αναγωγής. Γαλβανικά στοιχεία. Εξίσωση του Nernst.

Προτείνονται τα εξής βιβλία ως βοηθήματα μελέτης:

  • Ebbing, Gammon Σύγχρονη Γενική Χημεία (Εκδ. Τραυλός, 10η διεθνής έκδοση 2013)
  • Μανουσάκης Γεώργιος, Γενική και Ανόργανη Χημεία (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΚΕ, 2015)

 

 

2.                            ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Προϊστορία και πρωτοϊστορία: 1ος τόμος της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Αθήνα 2000.

Πηγές της Προϊστορίας                                                                         σελ.   27  –   29

Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή                                                      »»   32 –    47

Νεολιθική Εποχή:                                                                                    »»    48  –   85

Πρώιμη Χαλκοκρατία

Πρωτοελλαδικός    Πολιτισμός                                                                »»     88 –    97

Πρωτοκυκλαδικός            »»                                                                    »»     98 – 107

Προανακτορικός Μινωικός »»                                                                 »»   108 – 124

Μέση Χαλκοκρατία                                                                                  »»   126 – 163

Μεσοελλαδικός Πολιτισμός, Μεσοκυκλαδικός Πολιτ. , Παλαιοανακτορικός Πολιτ.

Νεοανακτορική Κρήτη                                                                            σελ  166 –  211

Ο Πολιτισμός Υστερομινωικής  Θήρας                                                    »»   212 – 219

Μυκηναϊκός Πολιτισμός                                                                           »»   234 – 259

3.                                            ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΣΧΕΔΙΟ

Σχεδιαστική τονική άσκηση με θέμα εκ του φυσικού (μολύβι σχεδίου σειράς Β), σε χαρτί τύπου «Σέλερ ματ» (35 Χ 50 cm).

Επεξήγηση: Σύνθεση με αντικείμενα στο χώρο.

Θα χρειαστούν τα εξής:  α) μολύβια της σειράς Β (ΗΒ, Β, 3Β), β) βελόνα, γ) γόμμα κάρβουνου,

 δ) πινακίδα για 35 Χ 50 χαρτί 

 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η κατάθεση  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Οι  Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται από 1 έως 15  Νοεμβρίου  και οι Εξετάσεις στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου.