Υποστήριξη ΦμΕΑ

Υποστήριξη ΦμΕΑ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. που δικαιούνται ειδικές προϋποθέσεις ή υποστήριξη για τις εξετάσεις Εαρινού εξαμήνου Ιουνίου-Ιουλίου 2022, παρακαλούνται μέχρι 18 Ιουνίου, να έρθουν σε επαφή, μέσω email, με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Μαρία Χατζηδάκη (mchatz@uniwa.gr), ή με τον αναπληρωτή Σύμβουλο ΦμΕΑ Θανάση Καραμπότσο (akarab@uniwa.gr), αναφέροντας: 

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης. 

2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (π.χ. προφορική ή γραπτή εξέταση).