Ανακοινώσεις

Οι νέες αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του τμήματος (cons@uniwa.gr) μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2021 Συνημμένα με την αίτηση (υπόδειγμα αίτησης θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος), οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα...

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.  https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ Polynoe...

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να  εξεταστούν τον Φεβρουάριο στη θεωρία του μαθήματος ότι η εξέταση θα γίνει προφορικά μέσω MSTeams. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην εξέταση είναι να έχει συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eclass. Αυτό αφορά και σε φοιτητές/τριες που παρακολούθησαν...

Παρακαλούνται οι φοιτητές με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, για θέματα που τους απασχολούν αναφορικά με τη φοίτησή τους, να επικοινωνούν με τον αναπληρωτή ΦμEΑ Θανάση Καραμπότσο στο e-mail: akarab@uniwa.gr. ...

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή...