Ανακοινώσεις

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή...

Σας ενημερώνουμε ότι  λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν οι φοιτητές που απαιτείται να μετακινηθούν προς το Πανεπιστήμιο είναι: Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία Υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές για να εκτελέσουν ερευνητική εργασία θα δύνανται να συμπληρώνουν, το...