Αντίγραφο Γλυπτικής

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 4020

Semester:

4ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Πραξιτέλης Τζανουλίνος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος:

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος έχει στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στην ιστορία της εκμάγευσης και των αντιγράφων γλυπτικής, στα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πιστών αντιγράφων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των πρωτότυπων αντικειμένων καθώς και στις χρήσεις και το ρόλο των εκμαγείων, τις αρχές και την δεοντολογία που διέπουν την διαδικασία της εκμάγευσης.

Παράλληλα στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στις σύγχρονες/ανέπαφες μεθόδους αντιγραφής αντικειμένων με ψηφιακή τεχνολογία

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος:

Οι φοιτητές ασκούνται σε μια σειρά μεθόδων εκμάγευσης γλυπτών και αναπαραγωγής:

  • Κατασκευή αρνητικού και θετικού από μικρό ανάγλυφο
  • Αντιγραφή ανάγλυφων και ολόγλυφων γλυπτών με την μέθοδο του σπαστού καλουπιού
  • Χρήση λάστιχου για την κατασκευή καλουπιού και την χύτευση θετικού αντίγραφου σε γύψο.
  • Αισθητική επέμβαση σε αντίγραφα και δημιουργία τεχνητής πατίνας.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την πιστή και ασφαλή αντιγραφή έργων γλυπτικής με χρήση καλουπιών καθώς και τις αρχές που διέπουν την εκμάγευση.

Το μάθημα επίσης αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και την εξοικείωση των φοιτητών με μια γκάμα υλικών, εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται τόσο στην αντιγραφή όσο και στην αποκατάσταση απολεσθέντων τμημάτων ανάγλυφων διακοσμητικών στοιχείων μέσω της αντιγραφής των σωζόμενων τμημάτων.