Αντίγραφο Ζωγραφικής

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 3050

Semester:

3o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Ευαγγελία-Μαρίνα Τσίλαγα

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρητικό Μέρος

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκεται και αναλύεται η εξέλιξη και η χρήση των υλικών στη ζωγραφική δια μέσου των διασωθέντων μαρτυριών για κάθε εποχή με βάση τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι μεγάλοι ζωγράφοι.

Γίνεται η ιστορική τοποθέτηση των υλικών, δηλαδή από πότε εμφανίστηκαν και πώς χρησιμοποιήθηκαν δια μέσου των εποχών.

Αναλύεται η σύστασή τους και ο τρόπος παρασκευής τους.

Επίσης αναλύονται οι ιδιότητες των χρωστικών ουσιών των συνδετικών υλικών των διαφόρων εργαλείων, οι τεχνικές και οι τρόποι έκφρασης  των έργων ζωγραφικής, διαφορετικών περιόδων της Τέχνης.

Εργαστηριακό Μέρος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ασκήσεις αντιγράφων

Ζωγραφικών Έργων διαφορετικών εποχών και τεχνοτροπιών. Δίνεται η  δυνατότητα επιλογής θεμάτων από τις προτεινόμενες ενότητες. Τα έργα αυτά έχουν διαφορετικό υπόστρωμα, διαφορετικές χρωστικές  καθώς και τεχνικές  κατασκευής.

Έτσι έχουμε τοιχογραφία, καμβά, ξύλο  και αντίστοιχα σκόνες, λάδι, ακρυλικό, αυγοτέμπερα.. Θεματικά οι ασκήσεις  ξεκινούν από την αρχαιότητα έως σήμερα.

Αναλυτικά κατασκευάζονται αντίγραφα  από:

  • Την αρχαία εποχή από τοιχογραφίες, όπως αντίστοιχα και από την Αναγέννηση.
  • Τον 14ο-15ο αιώνα  αντίγραφα από ζωγραφική σε ξύλο.
  • Τον 18ο αιώνα  περίοδο Ιμπρεσιονισμού.
  • Την εποχή του Κυβισμού, των Σουρεαλιστών.
  • Τους Έλληνες  ζωγράφους.

Σημαντικό μέρος του μαθήματος ασχολείται με την Βυζαντινή Τέχνη-Αγιογραφία  με όλες τις μορφές της.

Διδάσκεται μέσω αντιγραφής Βυζαντινών εικόνων, η τεχνική κατασκευής της τοιχογραφίας (σέκο), καθώς και της φορητής εικόνας με χρήση παραδοσιακού τρόπου  κατασκευής.   

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι μέσα από την απόκτηση των τεχνικών γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ως προς την πιστή αντιγραφή ζωγραφικών έργων διαφορετικών εποχών να κατανοήσουν οι φοιτητές τα διαφορετικά τεχνοτροπικά στοιχεία και τον τρόπο εικαστικής έκφρασης, καθώς και την διαφορετικότητα κάθε εποχής.

Όλα τα πιο πάνω και με τον συνδυασμό Θεωρίας – Διαλέξεων και Εργαστηριακών Ασκήσεων ενισχύουν την ασφαλή και καλή προσέγγιση των έργων που θα κληθούν  στην πορεία να αντιμετωπίσουν και να συντηρήσουν.