Ιστορία της Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 5070Β

Semester:

5ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Καθηγητές Μαθήματος

Ελένη Κανετάκη

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στην ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας, με κύριο χαρακτηριστικό την επίδραση αυτής στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Ανάμεσα στα ζητήματα που αναλύονται, περιλαμβάνονται ειδικώτερα αναφορές στα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης, όπως και στη διαδικασία παραγωγής τους.

Πιο αναλυτικά, οι ενότητες που αναπτύσσονται, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες εστιάζοντας σε ιδιαιτερότητες της τεχνολογικής ανάπτυξης ανά περιοχή και στη διάδοση των τεχνολογικών επιτευγμάτων μέσω της επικοινωνίας του πολιτισμού:

 1. Πρώιμες τεχνολογίες εποχής του λίθου, χρήση εργαλείων και τεχνικών,
 2. Οχυρωματικά έργα,
 3. Υδραυλικά έργα,
 4. Τεχνολογία επεξεργασίας Μεταλλευμάτων (μεταλλευτική και μεταλλουργική),
 5. Ναυπηγική τεχνολογία & Ναυσιπλοϊα από τη Μυκηναϊκή εποχή, στην Εποχή του Χαλκού και αργότερα στην Κλασική εποχή,
 6. Οικοδομική τεχνολογία (κατασκευές, ανυψωτικά μηχανήματα των Αρχαίων Ελλήνων, Αρχιτεκτονική αρχαίων Ελληνικών ναών, τεχνικά έργα της Αρχαιότητας, π.χ. Δίολκος, Ευπαλίνειο όρυγμα, κλπ),
 7. Μετρητικά όργανα χώρου και χρόνου, εργαλεία και μηχανές των Αρχαίων Ελλήνων,
 8. Στρατιωτική/πολιορκητική τεχνολογία,
 9. Αυτοματοποιητική -“αυτόματες μηχανές» Ελληνιστικής περιόδου,
 10. Τεχνολογία Ρωμαϊκών χρόνων (με έμφαση στην Αρχιτεκτονική –υλικά, κατασκευαστικές τεχνικές, κάλυψη χώρων μεγάλων διαστάσεων, θολοδομία, ύδρευση και αποχέτευση, μηχανική, ρωμαικό ημερολόγιο, ρωμαικοί αριθμοί),
 11. Τεχνολογικές ανακαλύψεις Βυζαντινών χρόνων, (βυζαντινά λιμάνια, βυζαντινή πολεοδομία, κλπ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να γνωρίσει ο φοιτητής την ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και την επίδραση αυτής στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Έμφαση θα δοθεί ειδικώτερα στα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης.

Να καταστεί ο φοιτητής ικανός να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη λίθου, κραμάτων μετάλλων και κεραμικών αντικειμένων, να εντοπίζει τις μεθόδους κατασκευής από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μεθόδου, να γνωρίζει τα διάφορα εργαλεία κατεργασίας των πρώτων υλών και τα αποτελέσματα στη δομή και τη μορφή της ύλης και τη χρήση τους.

Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με την αρχαία Ελληνική τεχνολογία, έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε μέσα από μια σειρά τεχνικών εφευρέσεων και σπουδαίων επιτευγμάτων. 

Να αποκτήσει ο φοιτητής τη γνώση σχετικά με την εξέλιξη των τεχνολογικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου σε σχέση με την πολιτισμική του εξέλιξη.