Ζωγραφική: Υλικά και Τεχνικές

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 2040

Semester:

2ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

Λεωνίδας Καραμπίνης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος περιλαμβάνει:

Αναλύσεις του χρωματικού κύκλου, τις σχέσεις των βασικών με τα συμπληρωματικά, την χρήση των θερμών και των  ψυχρών,  των αρμονικών χαράξεων και της κατασκευής του έργου τέχνης. Της ιδιαίτερης γραφής του κάθε καλλιτέχνη και του τρόπου που αποδίδει το θέμα του, της  χρωματικής γκάμας  που χρησιμοποιεί και τον χαρακτηρίζει, με παραδείγματα από έργα γνωστών ζωγράφων, Ελλήνων και ξένων.

Διαλέξεις σε power point. Προβολή Video με θέμα την ιστορία και τις τεχνικές των χρωστικών. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει :

Ασκήσεις στις οποίες διδάσκονται τα χρώματα ( βασικά, συμπληρωματικά, θερμά, ψυχρά , κ, α, )

Ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται τέμπερες και ασκήσεις που η τέμπερα χρησιμοποιείται με συνδετικό υλικό το αυγό ( Βυζαντινή Τέχνη ).

Ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται σκόνες ζωγραφικής ( αγιογραφίας & τοιχογραφίας ) με συνδετικό υλικό το αυγό και ασκήσεις που οι σκόνες ζωγραφικής χρησιμοποιούνται με συνδετικό υλικό το vinavil.

Ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται τα ακρυλικά χρώματα.

Ασκήσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται τα χρώματα του λαδιού.

Ασκήσεις στις οποίες διδάσκονται οι διάφορες τεχνικές και συνδυασμός ασκήσεων τεχνικών και υλικών.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η γνώση των χρωμάτων και γενικότερα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των έργων τέχνης, ανά τους αιώνες μέχρι και την σημερινή εποχή. Επίσης η γνώση και οι δεξιότητες  των τεχνικών  της ζωγραφικής. Τα διάφορα στάδια κατασκευής του έργου τέχνης, μια  γνώση πολύ χρήσιμη, την στιγμή που ένα  έργο τέχνης θα χρειαστεί συντήρηση. Επίσης  τις γνώσεις εκείνες που θα τους χρειαστούν σε περιπτώσεις χρωματικής αποκατάστασης των έργων τέχνης και της κατασκευής αντιγράφων.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

Α.            Να έχουν αναπτύξει την αισθητική τους αντίληψη ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την δομή και κατασκευή ενός έργου τέχνης.

Β.             Να γνωρίζουν την χρήση των χρωμάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των έργων τέχνης,

Γ.             Να μπορούν να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της γραφής του κάθε καλλιτέχνη, του τρόπου που δομεί το έργο του και της  χρωματικής γκάμας  που χρησιμοποιεί και τον χαρακτηρίζει.