Αλέξιος Στεφανής

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

astefanis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385417

Ο Αλέξιος Στεφανής είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι απόφοιτος του ιδίου Τμήματος (1997 ΤΕΙ Αθήνας), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc) στη Συντήρηση για την Αρχαιολογία και τα Μουσεία από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1999) και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2008). Διδάσκει συντήρηση δομικών και διακοσμητικών υλικών των μνημείων και συντήρηση λίθου. Έχει εργασθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού σε έργα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων, όπου έχει εκπονήσει ένα σημαντικό αριθμό μελετών συντήρησης των δομικών και διακοσμητικών στοιχείων των μνημείων. Είναι εμπειρογνώμονας του CEN/TC 346/WG3 (European Committee for Standardisation). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η μελέτη των μηχανισμών διάβρωσης των δομικών υλικών, η περιβαλλοντική δράση στα υλικά των μνημείων με έμφαση στη δράση των διαλυτών αλάτων, ενώ έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν στη μελέτη των φαινομένων διάβρωσης και στην ανάσχεση της φθοράς που προκαλείται στα υλικά των μνημείων. Έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Πλήρες βιογραφικό