Αθηνά Γεωργία Αλεξοπούλου

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

athfrt@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385463

Η Αθηνά Γεωργία Αλεξοπούλου είναι Δρ Xημικός Mηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης από το 1999, Μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Δια Βίου Εκπαίδευσης και Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου “ARTICON: Συντήρηση-Ανάδειξη Εικαστικών Έργων, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού”. Η επιστημονική της δραστηριότητα εντάσσεται στο πεδίο της εφαρμογής διαγνωστικών μεθόδων και χημικής μικροανάλυσης έργων τέχνης και αρχαιολογικών αντικειμένων. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που διδάσκει προσφέρεται ελεύθερα στα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ως Επιστημονικά Υπεύθυνη ανταγωνιστικών προγραμμάτων πλείστων τεχνικών μελετών, ενώ συμμετείχε ως υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει μία μονογραφία, επιστημονικά βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, έναν οδηγό επαγγέλματος του συντηρητή, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και πλείστες δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου ARTICON ανέπτυξε πολυσχιδή δράση σχετικά με την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής  κληρονομιάς (οργάνωση Δικτύου Εργαστηρίων Συντήρησης, υλοποίηση Σεμιναρίων, Ημερίδων, Συνεργασιών και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού).

Πλήρες βιογραφικό