Στεφάνια Χλουβεράκη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

schlouve@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385417

Η Στεφανία Χλουβεράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήμα Διατήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, σπούδασε Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων τέχνης στο Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και εκπόνησε τη διδακτορική τη διατριβή στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University College London. Από το 1997 έως το 2014 ήταν επικεφαλής του εργαστηρίου συντήρησης W.D.E Coulson, στο INSTAP Κέντρο Μελέτης Αν. Κρήτης. Διδάσκει Συντήρηση Ψηφιδωτών στο ΤΕΙ Αθήνας (σήμερα ΠΑ.Δ.Α.), από το 2006 και έγινε μέλος ΔΕΠ το 2014. Έχει διευθύνει προγράμματα συντήρησης αντικειμένων και αρχιτεκτονικών στοιχείων για τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έχει οργανώσει προγράμματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες συντηρητές στην Ελλάδα και έχει εκπονήσει μελέτες και έργα συντήρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1993 έχει οργανώσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα συντήρησης ψηφιδωτών στην Ιορδανία και τη Συρία σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Συμμετέχει/συντονίζει προγράμματα συντήρησης ψηφιδωτών σε συλλογές και θέσεις στην Κύπρο, την Κωνσταντινούπολη και την Ιορδανία. Τα επαγγελματικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη συντήρηση της αρχιτεκτονικών στοιχείων, την τεκμηρίωση και συντήρηση αρχιτεκτονικών ψηφιδωτών και άλλων λίθινων διακοσμητικών στοιχείων, τα υλικά και συστήματα στήριξης για αποσπασμένα ψηφιδωτά, και η συντήρηση και προστασία ψηφιδωτών και αρχιτεκτονικών κατάλοιπων γενικότερα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση Ψηφιδωτών από το 2008 και Αντιπρόεδρος από το 2014, και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεσανατολικών Σπουδών (HSNES).

Πλήρες βιογραφικό