Βασίλειος Λαμπρόπουλος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

ΠΤΥΧΙΟ: Χημικού Μηχανικού. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. (1980). ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ. Πανεπιστήμιο Βενετίας (1985). ΠΤΥΧΙΟ: Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πανεπιστήμιο Πειραιά (1993). ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1998). ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. Πανεπιστήμιο Βερολίνου (2006). ΜΕΛΟΣ: International Institute for Conservation of Historic & Artistic Works και του Ελληνικού τμήματος (I.I.C.), International Council of Museums (I.C.O.M.), Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, στις ειδικότητες Συντήρηση Πέτρας, Κεραμικών, Γυαλιού (Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων, 10/2000). ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Μελέτες και εφαρμογές Συντήρησης και Αποκατάστασης πέτρινων, μαρμάρινων, κεραμικών και γυάλινων μνημείων, αρχαιολογικών ευρημάτων και έργων τέχνης και φυτικών – ζωικών απολιθωμάτων (1984 έως σήμερα). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Καθηγητής εφαρμογών (1986 έως 2001), Επίκουρος Καθηγητής (2001 έως 2004), Αναπληρωτής Καθηγητής (2004 έως 2008) και Καθηγητής (2008 έως σήμερα) στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με αντικείμενο Συντήρηση Πέτρας – Κονιαμάτων, Συντήρηση Κεραμικών – Γυαλιού, Ειδικά Θέματα Χημείας και Περιβάλλον Μουσείων. Διδασκαλία με αντικείμενο συντήρηση λίθου, κεραμικών – γυαλιού, πορσελάνης και περιβάλλοντος μουσείων σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (1985 – σήμερα). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (12), του ΥΠ.ΠΟ. (1), Πανεπιστήμιου Αθηνών (3) και Ε.Μ.Π. (2) (1985 έως σήμερα). 26 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (19 ως κύριος ερευνητής). 6 δημοσιεύσεις σε διεθνείς περιοδικές εκδόσεις αριθμημένων τόμων με σύστημα κριτών (1 ως κύριος ερευνητής). 25 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών και έκδοση πρακτικών (16 ως κύριος ερευνητής). 8 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με σύστημα κριτών και έκδοση πρακτικών (7 ως κύριος ερευνητής). 11 ομότιμες αναφορές. 1 μονογραφία. ‘‘Συντήρηση Δομικού Υλικού Απολιθωμένων Δασών’’.

Πλήρες βιογραφικό