Βασιλική Κόκλα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη καθηγήτρια

Η Βασιλική Κόκλα είναι πτυχιούχος του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ-Α και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, ΕΑΠ. Κάτοχος διδακτορικού από το University of Westminster, London, με υποτροφία από το ΙΚΥ. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διδάξει σε διάφορα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευση όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΤΕΙ-Α, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Α.Ε.Α.Α. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις και ως επιβλέπων καθηγητής διπλωματικής εργασίας σε ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του ΕΑΠ.  Έχει συμμετάσχει επίσης σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει συγγράψει δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει την ερευνητική εργασία της σε διεθνή συνέδρια. Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς και με πολιτιστικά ιδρύματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις καινοτόμες διαδικασίες τεκμηρίωσης και συντήρησης καθώς επίσης την ανάλυση υφής αρχειακού υλικού.

Πλήρες βιογραφικό