Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

ΕΤΕΠ ΨΕΨΣ46Μ9ΞΗ-Ν4Ν