5ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 5010 Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών ΜΕ 4 5 Γεώργιος Παναγιάρης, Βασιλική Αργυροπούλου, Αικατερίνη Μαλέα, Χριστίνα Μανέτα, Σταυρούλα Ράπτη
Π1 5020 Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών Στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία ΜΕ 4 5 Αλέξιος Στεφανής, Παναγιώτης Θεουλάκης, Μαρία Χατζηδάκη, Ελένη Κανετάκη, Στεφάνια Χλουβεράκη
Π1 5030 Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών ΜΕ 4 5 Κωνσταντίνος Χούλης, Βασιλική Κόκλα
Π1 5040 Ιστορία της Τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα ΜΓΥ 3 5 Βασιλική Χρυσοβιτσάνου
Π1 5050 Περιβάλλον Μουσείου και Προληπτική Συντήρηση ΜΕΥ 3 4 Χριστίνα Μανέτα
Π1 5060 Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση ΜΕ 4 4 Λεωνίδας Καραμπίνης
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1 5070Α Ελληνική Τέχνη ΜΕΥ 3 2 Βασιλική Χρυσοβιτσάνου
Π1 5070Β Ιστορία της Τεχνολογίας ΜΕΥ 3 2 Ελένη Κανετάκη
Προαιρετικά
Π1 5080 Αισθητική Ανάλυση Παραδοσιακών Υφασμάτινων Αντικειμένων ΜΓΥ 2 2 Άννα Καρατζάνη
Π1 5090 Ειδικά Θέματα Εφαρμογής Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών σε Πολιτιστικά Τεκμήρια ΜΓΥ 2 2 Γεώργιος Φακορέλλης