Ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης Α.Υ.

Ανακοίνωση (16/09/2022)

Οι ενστάσεις στην Εισηγητική Έκθεση Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα κατατίθενται στο email της Γραμματείας (cons@uniwa.gr) από την Παρασκευή 16/09/2022 έως και την Τετάρτη 21/09/2022 και ώρα 11.30π.μ., σε pdf αρχείο. 

 

Δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης ΑΥ

Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης ΑΥ