7ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 7040 Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης ΜΕ 3 3 Στεφάνια Χλουβεράκη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1 7010Α Συντήρηση Υφάσματος (Α’) ΜΕ 8 9 Άννα Καρατζάνη, Σταυρούλα Ράπτη
Π1 7010Β Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα (Β’) ΜΕ 8 9 Γεώργιος Μαστροθεόδωρος
Π1 7020Α Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων (Α’) ΜΕ 8 9 Βασιλική Αργυροπούλου
Π1 7020Β Συντήρηση Φορητών Εικόνων (Β’) ΜΕ 8 9 Γεώργιος Μαστροθεόδωρος
Π1 7030Α Συντήρηση Οργανικών Υλικών (Α’) ΜΕ 8 9 Γεώργιος Παναγιάρης, Αικατερίνη Μαλέα, Αναστασία Πούρνου
Π1 7030Β Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί (Β’) ΜΕ 8 9 Βασιλική Κόκλα
Προαιρετικά
Π1 7050 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτιστικών Τεκμήριων σε Δεύτερη Χρήση (Spolia) ΜΓΥ 2 2  
Π1 7060 Ερμηνεία και Κοινωνική Λειτουργία της Σύγχρονης Τέχνης ΜΓΥ 2 2 Λεωνίδας Καραμπίνης