Σύμβουλοι Σπουδών Τμήματος

Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Οι Σύμβουλοι Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πα.Δ.Α. είναι μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του, που μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και προσωπικών στόχων των φοιτητριών και φοιτητών (Ν.4009/6-9-2011, άρ.35).

Η θητεία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων είναι ετήσια και ανανεώνεται για το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ.:

  • συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τις πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • ενημερώνουν και επεξηγούν ζητήματα σχετικά με τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων,
  • παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στις φοιτήτριες και φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους,
  • ενημερώνουν  σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στις φοιτήτριες και φοιτητές σε θέματα σταδιοδρομίας και σχετικά με τις επαγγελματικές δυνατότητες που μπορεί να έχουν ως απόφοιτες/οι του συγκεκριμένου Τμήματος,
  • ενημερώνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους/στις φοιτητές/τριές του για την υποστήριξη των σπουδών τους.
  • συζητούν οποιοδήποτε άλλο θέμα θέτει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει. 

Τα Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές/τριες των Εργαστηρίων, οι Διευθυντές/τριες των Τομέων, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους/τις Ακαδημαϊκούς/ές Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στις φοιτήτριες και φοιτητές όπως και τις προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών συντάσσουν ετήσια έκθεση αναφοράς για τα τυχόν προβλήματα/δυσλειτουργίες που διατυπώνονται από τους/τις φοιτητές/τριες και αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και την ΟΜ.Ε.Α., οι οποίες, κατά το πέρας κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, εισηγούνται από κοινού στη Συνέλευση του Τμήματος προτάσεις διαχείρισης των προβλημάτων.

 

Επικοινωνία με τις/τους Ακαδημαϊκούς/ές Συμβούλους Σπουδών:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενθαρρύνονται να έρθουν σε επικοινωνία με τις Ακαδημαϊκές Συμβούλους αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας που δίνεται παρακάτω, ώστε να προγραμματιστεί η συνάντησή τους δια ζώσης, ή διαδικτυακά. 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για το ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Αναστασία Πούρνου

Καθηγήτρια α’ βαθμίδας

Email: pournoua@uniwa.gr

Γραφείο: Κ16.104, Εργαστήριο Ξύλινων Τεχνουργημάτων (υπόγειο κτηρίου Κ16).

Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη  11:00 – 13:00. Συνάντηση δια ζώσης ή διαδικτυακά μέσω MSTEAMS, κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail.

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385476

 

Αναπληρώτρια Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 

Μαρία Χατζηδάκη

Λέκτορας Εφαρμογών

Email: mchatz@uniwa.gr

Γραφείο: Κ15.01, Εργαστήριο Συντήρησης Τοιχογραφίας (υπόγειο πολυγωνικού κτηρίου).

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10.00-12.00 δια ζώσης &  Τρίτη 18.00-19.00 διαδικτυακά μέσω MsTeams (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail) 

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385704