Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη συνεδρίαση 13/26-06-2018 με θέμα «Έγκριση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και δύναται να πραγματοποιηθεί με την εγγραφή στο  Η’ εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα.

Υπόκειται, δε, σε κριτήρια επιλογής και υπολογισμό μοριοδότησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με αρ.22/13-10-21.                                                                                

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την πρακτική άσκηση μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο moodle.

Πρακτική Άσκηση τμήματος ΣΑΕΤ:

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=2352#section-9 

Για επιπλέον πληροφορίες για το ίδιο θέμα μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ:

https://praktiki.uniwa.gr/