Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη συνεδρίαση 13/26-06-2018 με θέμα «Έγκριση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και δύναται να πραγματοποιηθεί με την εγγραφή στο  Η’ εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, η συμμετοχή υπόκειται σε κριτήρια επιλογής και υπολογισμό μοριοδότησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με αρ.22/13-10-21.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την πρακτική άσκηση μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο moodle.

Πρακτική Άσκηση τμήματος ΣΑΕΤ:

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=2352#section-9 

Για επιπλέον πληροφορίες για το ίδιο θέμα μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ:

https://praktiki.uniwa.gr/