Πρακτική Άσκηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη συνεδρίαση 13/26-06-2018 με θέμα «Έγκριση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος και δύναται να πραγματοποιηθεί με την εγγραφή στο  Η’ εξάμηνο σπουδών και μετέπειτα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης, η συμμετοχή υπόκειται σε κριτήρια επιλογής και υπολογισμό μοριοδότησης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με αρ.22/13-10-21.

Ορισμός Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης

Προϋποθέσεις συμμετοχής, εκτός των ανωτέρων, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, είναι οι εξής:

1) Δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΑ έχουν οι φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει χρονικά το 7ο εξάμηνο και βρίσκονται στο εξάμηνο που δίδεται η Πρακτική Άσκηση (8ο εξάμηνο) ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους.

2) Προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μαθημάτων καθώς και η ολοκλήρωση (Θεωρίας και Εργαστηρίου) των μαθήματα εξειδίκευσης του Τμήματος με περιθώριο να υπολείπονται  μέχρι δυο εξ αυτών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την πρακτική άσκηση μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο moodle:

Πρακτική Άσκηση – moodle

Για επιπλέον πληροφορίες για το ίδιο θέμα μπορείτε να συνδεθείτε με την σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ

Σε όλες τις περιπτώσεις (Πρακτική ΕΣΠΑ ή Πρακτική ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ) για την έναρξη πρακτικής άσκησης απαιτείται η αίτηση για Πρακτική Άσκηση και η Βεβαίωση αποδοχής του ΦΥΠΑ. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στα παραπάνω sites για την κάθε περίπτωση ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ ή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ και στις προσκλήσεις που έχουν αναρτηθεί με την ανακοίνωση αυτή. Οι αιτήσεις έναρξης πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ και εκτός ΕΣΠΑ) καταθέτονται:

  • ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (από το Ακαδημαϊκό τους email) στο email saet@uniwa.gr (αναφέροντας στο θέμα του email Ονοματεπώνυμο – Αριθμό Μητρώου και την φράση «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΣΠΑ» ή «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ») και
  • στην Επιτροπή Πρακτική Άσκηση στον παρακάτω σύνδεσμο: Αιτήσεις FORMS

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης