Οργάνωση

Πρόεδρος Τμήματος

Μπογιατζής Σταμάτιος

 

Αντιπρόεδρος

Πούρνου Αναστασία

 

Συνέλευση του Τμήματος

 1. Μπογιατζής Σταμάτιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος Τμήματος
 2. Πούρνου Αναστασία, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, Αντιπρόεδρος Τμήματος
 3. Αλεξοπούλου Αθηνά – Γεωργία, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας
 4. Αργυροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας,
 5. Θεουλάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
 6. Παναγιάρης Γεώργιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας 
 7. Φακορέλλης Γεώργιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας
 8. Καραμπίνης Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 9. Μακρής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 10. Χρυσοβιτσάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 11. Κανετάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 12. Καρατζάνη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 13. Κόκλα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια
 14. Μαστροθεόδωρος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 
 15. Στεφανής Νικόλαος-Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής
 16. Χλουβεράκη Στεφάνια, Επίκουρη Καθηγήτρια
 17. Μαλέα Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών
 18. Χατζηδάκη Μαρία, Λέκτορας Εφαρμογών

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.: 

19. Ράπτη Σταυρούλα (αναπληρώτρια: Τζιαμουράνη Ελένη)

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.: 

20. Καραμπότσος Αθανάσιος

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π.: 

Δεν υπηρετεί μέλος Ε.Ε.Π. 

Εκπρόσωποι φοιτητών: 

Δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φοιτητών.