Οργάνωση

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Παναγιάρης

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χούλης

 

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Συντήρησης Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τεκμηρίων. Διευθυντής: Αλέξιος Στεφανής

Τομέας Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων και Αρχειακού Υλικού. Διευθύντρια: Άννα Καρατζάνη

Τομέας Φυσικών Επιστημών και Ψηφιακών Εφαρμογών. Διευθυντής: Γεώργιος Φακορέλλης

Τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών. Διευθύντρια: Όλγα Πολυχρονοπούλου

Τομέας Εικαστικών Τεχνών. Διευθυντής: Λεωνίδας Καραμπίνης