Οργάνωση

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Παναγιάρης

 

Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Χούλης

 

Συνέλευση του Τμήματος

1. Παναγιάρης Γεώργιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Πρόεδρος Τμήματος 

2. Χούλης Κωνστανίνος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας, Αντιπρόεδρος Τμήματος 

3. Αλεξοπούλου Αθηνά – Γεωργία, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας 

4. Αργυροπούλου Βασιλική, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας, 

5. Θεουλάκης Παναγιώτης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας 

6. Λαμπρόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας 

7. Μπογιατζής Σταμάτιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας 

8. Πούρνου Αναστασία, Καθηγήτρια Α’ Βαθμίδας 

9. Φακορέλλης Γεώργιος, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας 

10. Καραμπίνης Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

11. Μακρής Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

12. Χρυσοβιτσάνου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

13. Κανετάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

14. Καρατζάνη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

15. Κόκλα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια 

16. Στεφανής Νικόλαος-Αλέξιος, Επίκουρος Καθηγητής 

17. Χλουβεράκη Στεφάνια, Επίκουρη Καθηγήτρια 

18. Μαλέα Αικατερίνη, Λέκτορας Εφαρμογών 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.: 

19. Ράπτη Σταυρούλα 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π.: 

20. Καραμπότσος Αθανάσιος 

Εκπρόσωπος των μελών Ε.Ε.Π.: 

Δεν υπηρετεί μέλος Ε.Ε.Π. 

Εκπρόσωποι φοιτητών: 

Δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φοιτητών.