Οργάνωση

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Παναγιάρης

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χούλης

 

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Α’ “Συντήρησης Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τεκμηρίων”, Διευθύντρια: Αναστασία Πούρνου, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Τομέας Β’ “Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων και Αρχειακού Υλικού”, Διευθύντρια: Βασιλική Κόκλα, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τομέας Γ’ “Φυσικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Ψηφιακών Εφαρμογών”, Διευθυντής: Σταμάτιος Μπογιατζής, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Τομέας Δ’ “Εικαστικών Τεχνών”, Διευθυντής: Δημήτριος Μακρής, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ