Οργάνωση

Πρόεδρος Τμήματος

Γεώργιος Παναγιάρης

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χούλης

 

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Συντήρησης Αρχαιολογικών και Ιστορικών Τεκμηρίων. Διευθύντρια: Βασιλική Αργυροπούλου

Τομέας Συντήρησης Ζωγραφικών Έργων και Αρχειακού Υλικού. Διευθύντρια: Βασιλική Κόκλα

Τομέας Φυσικών Επιστημών, Ψηφιακών Εφαρμογών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Διευθυντής: Γεώργιος Φακορέλλης

Τομέας Εικαστικών Τεχνών. Διευθυντής: Λεωνίδας Καραμπίνης