2ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 2010 Κλασική Αρχαιολογία ΜΓΥ 3 6  
Π1 2020 Οργανική Χημεία της Συντήρησης ΜΓΥ 2 4 Σταμάτιος Μπογιατζής
Π1 2030 Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης ΜΕ 3 6  
Π1 2040 Ζωγραφική: Υλικά και Τεχνικές ΜΕΥ 8 8 Λεωνίδας Καραμπίνης
Π1 2050 Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΜΕΥ 2 3  
Π1 2060 Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης ΜΕΥ 3 3 Ελένη Κανετάκη, Δημήτριος Χ. Μακρής