Σύμβουλοι ΦμΕΑ Τμήματος

Σύμβουλοι ΦμΕΑ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Οι Σύμβουλοι ΦμΕΑ έχουν στόχο την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που για διάφορους λόγους εμποδίζονται ή δυσκολεύονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η φοίτησή τους στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Σ.Α.Ε.Τ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι Σύμβουλοι ΦμΕΑ του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. είναι οι παρακάτω:

Μαρία Χατζηδάκη, Σύμβουλος Καθηγήτρια ΦμΕΑ, Τμ. Σ.Α.Ε.Τ. 

Email: mchatz@uniwa.gr

Γραφείο: Κ15.01, Εργαστήριο Συντήρησης Τοιχογραφίας (υπόγειο πολυγωνικού κτηρίου).

Ώρες γραφείου: Τρίτη 17:00-19:00 (ή άλλη ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση). Συνάντηση διά ζώσης ή διαδικτυακά, μέσω MS TEAMS, μετά από συνεννόηση μέσω e-mail.

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385704

Θανάσης Καραμπότσος, Αναπληρωτής Σύμβουλος ΦμΕΑ, Τμ. Σ.Α.Ε.Τ.  

Email: akarab@uniwa.gr

Γραφείο: Κ16.009, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (SEM/EDS), Κτήριο Πληροφορικής, Κ16, ισόγειο.

Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9:00 έως 13:00 (ή άλλη ημέρα και ώρα μετά από συνεννόηση). Συνάντηση διά ζώσης ή διαδικτυακά, μέσω MS TEAMS, μετά από συνεννόηση μέσω e-mail.

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385451

  

Χρήσιμες πληροφορίες: