Σύμβουλοι ΦμΕΑ Τμήματος

Σύμβουλοι ΦμΕΑ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Οι Σύμβουλοι ΦμΕΑ έχουν στόχο την υποστήριξη φοιτητριών και φοιτητών που για διάφορους λόγους εμποδίζονται ή δυσκολεύονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η φοίτησή τους στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Σ.Α.Ε.Τ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Οι Σύμβουλοι ΦμΕΑ του Τμήματος Σ.Α.Ε.Τ. είναι οι παρακάτω:

Σύμβουλος ΦμΕΑ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

Μαρία Χατζηδάκη, Λέκτορας Εφαρμογών 

Email: mchatz@uniwa.gr

Γραφείο: Κ15.01, Εργαστήριο Συντήρησης Τοιχογραφίας (υπόγειο πολυγωνικού κτηρίου). 

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 10.00-12.00 δια ζώσης &  Τρίτη 18.00-19.00 διαδικτυακά μέσω MsTeams (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail).

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385704

 

Αναπληρωτής Σύμβουλος ΦμΕΑ του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  

Θανάσης Καραμπότσος 

Email: akarab@uniwa.gr

Γραφείο: Κ16.009, Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης (SEM/EDS), (ισόγειο Κτήριο Πληροφορικής).

Ώρες γραφείου: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 (ή άλλη ημέρα και ώρα κατόπιν συνεννόησης). Συνάντηση διά ζώσης ή διαδικτυακά, μέσω MsTeams (κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail) 

Τηλέφωνο γραφείου: 210 5385451

  

Χρήσιμες πληροφορίες: