Κατατακτήριες Εξετάσεις

Δείτε εδώ τον κανονισμό κατατακτήριων εξετάσεων

\ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΥΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΚΑΔ.-2022-2023

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΥΛΗ-2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ανακοίνωση για κατάταξη αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και του Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας, στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Σύμφωνα με τη με αρ.  10/21-07-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ορίζει το ποσοστό Κατάταξης Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ποσοστό 0% επί του ετήσιου αριθμού εισακτέων.

 

  1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΕΤ 2022-2023 (ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
  2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΕΤ 2022-2023 (ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ)
  3. ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ,  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.