Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΥΛΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΚΑΔ.-2022-2023

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ-ΥΛΗ-2022-2023

 

Ανακοίνωση για κατάταξη αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) καθώς και του Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας, στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Σύμφωνα με τη με αρ.  10/21-07-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ορίζει το ποσοστό Κατάταξης Αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε ποσοστό 0% επί του ετήσιου αριθμού εισακτέων.