Παρουσιάσεις Πτυχιακών εργασιών – Υποστηρίξεις διατριβών

Πέμπτη 21/10 στις 18:00
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας “Φυσικοχημικές αναλύσεις χρωστικών και κονιαμάτων σε βυζαντινούς οικισμούς- Επισκόπηση βιβλιογραφικών πηγών- Η περίπτωση του Μουχλίου Αρκαδίας”.
Φοιτήτρια: Κ. Αναγνωστοπούλου-Σταματοπούλου.
Επίβλεψη: Α. Αλεξοπούλου