Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

2ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 2010 Κλασική Αρχαιολογία ΜΓΥ 3 6  
Π1 2020 Οργανική Χημεία της Συντήρησης ΜΓΥ 2 4 Σταμάτιος Μπογιατζής
Π1 2030 Γενικές Αρχές και Θεωρία Συντήρησης ΜΕ 3 6  
Π1 2040 Ζωγραφική: Υλικά και Τεχνικές ΜΕΥ 8 8 Λεωνίδας Καραμπίνης
Π1 2050 Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά ΜΕΥ 2 3  
Π1 2060 Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης ΜΕΥ 3 3 Ελένη Κανετάκη, Δημήτριος Χ. Μακρής

5ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 5010 Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών ΜΕ 4 5 Γεώργιος Παναγιάρης, Αικατερίνη Μαλέα, Βασιλική Αργυροπούλου
Π1 5020 Συντήρηση Δομικών και Διακοσμητικών στοιχείων σε Αρχιτεκτονικά Μνημεία ΜΕ 4 5 Παναγιώτης Θεουλάκης, Ελένη Κανετάκη, Αλέξιος Στεφανής, Στεφάνια Χλουβεράκη, Μαρία Χατζηδάκη
Π1 5030 Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών ΜΕ 4 5 Κωνσταντίνος Χούλης, Άννα Καρατζάνη, Βασιλική Κόκλα
Π1 5040 Ιστορία της Τέχνης του 19ου και 20ου αι. ΜΓΥ 3 4 Βασιλική Χρυσοβιτσάνου
Π1 5050 Περιβάλλον Μουσείου & Προληπτική Συντήρηση ΜΕΥ 3 4 Βασίλειος Λαμπρόπουλος, Χριστίνα Μανέτα
Π1 5060 Χρωματική και Μορφολογική Αποκατάσταση ΜΕ 4 3 Λεωνίδας Καραμπίνης
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1 5070Α Ελληνική Τέχνη ΜΕΥ 2 4  
Π1 5070Β Ιστορία της Τεχνολογίας ΜΕΥ 2 4 Ελένη Κανετάκη
Προαιρετικά
Π1 5080 Αισθητική Ανάλυση Παραδοσιακών Υφασμάτινων Αντικειμένων ΜΓΥ 2 2  
Π1 5090 Ειδικά Θέματα Εφαρμογής Φυσικοχημικών Μεθόδων και Τεχνικών σε Πολιτιστικά Τεκμήρια ΜΓΥ 2 2  

7ο Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π1 7040 Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης ΜΓΥ 3 3  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
Π1 7010Α Συντήρηση Υφάσματος (Α’) ΜΕ 8 9 Άννα Καρατζάνη, Σταυρούλα Ράπτη
Π1 7010Β Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα (Β’) ΜΕ 8 9 Αναστάσιος Κουτσουρής
Π1 7020Α Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων (Α’) ΜΕ 8 9 Βασιλική Αργυροπούλου
Π1 7020Β Συντήρηση Φορητών Εικόνων (Β’) ΜΕ 8 9 Αναστάσιος Κουτσουρής
Π1 7030Α Συντήρηση Οργανικών Υλικών (Α’) ΜΕ 8 9 Γεώργιος Παναγιάρης, Αικατερίνη Μαλέα, Αναστασία Πούρνου
Π1 7030Β Συντήρηση Φωτογραφίας και Έργων Τέχνης σε Χαρτί (Β’) ΜΕ 8 9 Κωνσταντίνος Χούλης, Βασιλική Κόκλα
Προαιρετικά
Π1 7040 Ερμηνεία και Κοινωνική Λειτουργία της Σύγχρονης Τέχνης ΜΓΥ 2 2  
Π1 7050 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτιστικών Τεκμήριων σε Δεύτερη Χρήση (Spolia) ΜΓΥ 2 2