Εκδηλώσεις

 Στο πλαίσιο του μαθήματος «Συντήρηση Τοιχογραφίας» ξεκίνησε ένας κύκλος διαδικτυακών διαλέξεων: Lectures in Conservation (LinC),    Lectures in Conservation (LinC) Απρίλιος-Ιούλιος 2020: 1. Γεώργιος Μαστροθεόδωρος: "Τεχνική Αρχαιομετρική Εξέταση: Συνεισφορά στη μελέτη και τη Συντήρηση". Lectures in Conservation (LinC) -1 Σειρά διαλέξεων στο μάθημα Συντήρηση Τοιχογραφίας, του Τμήματος Συντήρησης...