Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, το αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ενώ από το Ακαδημαϊκό Έτος 2003-2004 το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μουσειακές Σπουδές»